LIFE IN BALANCE

 

‘Life in Balance’ is een praktijk voor creatieve therapie. Creatieve therapie hanteert creatieve media en benut de helende kracht van creativiteit. In het rijke beeldpalet van kleur, lijn, en vorm…in lichaamswerk, aanraken, bewegen, in de taal van innerlijke voorstellingen en metaforen, in meditatie en relaxatie…kan je een helend proces aangaan. Door je eigen creativiteit en doorleven, kom je in contact met heel je wezen.

  

VISIE

 

Bij ‘Life in Balance’ kan je terecht  voor beeldende- bewegings- en danstherapie,  relaxatie en massage. Creatieve therapie is er om gericht  jou te laten zijn  en te laten groeien naar wie je wezenlijk bent, zichzelf durven en mogen zijn. De zoektocht aangaan evenwichtig in het leven te staan,  in balans te zijn met jouw waardevolle kracht. Heel worden en zijn in contact met jezelf en in interactie met anderen. Creatief werken brengt beweging en verandering op gang. Dragen wat moeilijk gaat of  zwaar weegt. Vreugde en vrede vinden in wat het bestaan wel of niet geeft. Herstellen en herleven door concrete stappen te zetten naar kracht, hernieuwde levenszin en wezenlijke vervulling. Het is de bestemming waarin elke mens vervulling zoekt en welbevinden wenst. Creatieve processen scheppen om de nodige afstand te nemen van moeilijke ervaringen, overweldigende emotie, verwarring, onzekerheid… De helende kracht aangereikt krijgen om zelf zorg te leren dragen voor noden, behoeften en verlangens via creatieve middelen om zo kansen te bieden tot inzicht, begrijpen, verwerken en bijsturen. Daarbij word je steeds op een holistische en respectvolle manier benaderd binnen je eigen grenzen.

  

WAT IS CREATIEVE THERAPIE?

 

Creatieve therapie is een  gerichte behandeling die tracht veranderings-, ontwikkelings-, en/of acceptatieprocessen te bewerkstelligen. Creatieve therapie is een handelings- en ervaringsgerichte vorm van therapie waarbij de werking  van het creatief proces centraal staat. In creatieve therapie ga je vanuit je eigen creativiteit werken aan emotionele obstakels die je tegenkomt. Woorden kunnen je vastzetten in je gedachten.

In creatieve therapie wordt het onuitspreekbare en het onbewuste geuit in tekeningen, schilderen, teksten, beelden, boetseren, beweging en dans, drama, muziek, maskers, visualisatie…

Er is geen  artistieke kennis verreist, het creatief proces is immers belangrijker dan het eindresultaat. De creatieve taal is universeel, non verbaal en toegankelijk voor volwassenen, adolescenten en kinderen.

Het doel van de therapie is jou te leren om binnen gegeven grenzen en mogelijkheden zelf richting aan je leven te geven. In alle vormen staat de potentieel helende werking van het creatief proces centraal, dit kan op actieve maar ook soms op passieve manier. Aan de hand van gerichte methoden wordt hierbij geappelleerd aan de directe emotionele en zintuiglijke beleving van de mens.

Het effect kan verwerking, verrijking of inzicht zijn, maar ook verbetering van het cognitieve of lichamelijke functioneren. Elke therapeutische begeleiding houdt een wederzijds engagement in en de wil om aan zichzelf te werken.

 

CREATIEVE THERAPIE ONDERSTEUNT VOLWASSENEN, ADOLESCENTEN EN KINDEREN BIJ: